Annonse
04:00 - 10. oktober 2008

Nå har hun 72 milliarder på bok

Statsråd Tora Aaslands forskningsfond svulmer. For første gang blir en del av fondet øremerket.

Fondsforvalteren: Nesten en femtedel av midlene forskningsminister Tora Aasland bruker på forskning neste år, er avkastning fra det ni år gamle forskningsfondet.
Annonse

Tirsdag denne uken serverte forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) 19,7 milliarder kroner til forskningsformål i forslaget til statsbudsjett for 2009. Nesten en femtedel av disse midlene er frukten av tidligere års vedtak om å sette penger på bok.

Fondet for forsking og nyskaping ble opprettet av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun (KrF) i 1999. Da het det at «hovedhensikten med fondet er å gi grunnlag for en langsiktig og stabil løpende finansiering av forskningsvirksomhet». Med seks milliarder kroner fra 2009-budsjettet, øker fondskapitalen til 72 milliarder kroner fra 1. januar.

– Fondet har vokst jevnt og i noen sprang. Nå er det blitt en viktig del av forskningsfinansieringen i Norge, sier seniorforsker Egil Kallerud ved forskningsstiftelsen Nifu Step.

Annonse