04:00 - 15. august 2008

En av ti gir seg før jul

I høst inntar over 50 000 nykomlinger norske høyskoler og universiteter. Halvparten skifter lærested i løpet av studiene.

Ferske studenter: Ti jus- og kriminologistudenter foran Universitetsbygningen i Oslo sentrum denne uken. Fra venstre Steffen Gulbrandsen, Marita Klokk, Janne Samuelsen, Mira Kihle, Line Bergli, Maren Iversen, Stine Jåthun med hunden Kalmer, Espen Hansen, Sveinung Gåra og Elisabeth Glomseth.

Læresteder landet rundt har denne uken tatt imot nye studenter med faddergrupper, festivitas og velkomstarrangementer. Målet er å legge til rette for sosial og faglig trivsel og hindre frafall blant førsteårsstudenter.

– Inntil for fire-fem år siden visste ikke lærestedene særlig mye om studentfrafallet. Tidligere var holdningen ganske arrogant. Da ble studentene møtt med at «passer dere ikke inn her, får dere bare slutte». Frafall ble nærmest betraktet som tegn på kvalitet og høye krav. Nå er det gryende bevissthet om at lærestedene har ansvar for at studentene fullfører studiene, sier Per Olaf Aamodt, forskningsleder på feltet studenter og akademisk arbeidskraft i forskningsstiftelsen Nifu Step.

 

Annonse