Annonse
04:00 - 17. oktober 2008

Uro om UiOs prioriteringer

Ansatte ved Universitetet i Oslo (UiO) er bekymret for at vedtatte prioriteringer ikke har faglig legitimitet.

Annonse

UiOs styre vedtok tirsdag denne uken faglige strategidokumenter for universitetets fakulteter og museer. Dokumentene er et resultat av en to år lang prosess for å identifisere hvilke fag og fagområder som skal prioriteres opp på UiOs ulike enheter. Hva som skal prioriteres ned, er ikke presisert.

Kunsthistoriker og post.doc. Kristin Bliksrud Aavitsland er ansattes representant i UiOs styre. På styremøtet uttrykte hun bekymring fordi hun mener prioriteringene ikke er forankret i fagmiljøet.

– Jeg har som styremedlem hatt tillit til at dette var en prosess som gikk nedenfra og opp, men nå er jeg urolig og pessimistisk. Reaksjoner på mitt eget fakultet, Humanistisk fakultet, viser at prosessen mangler faglig forankring, og det er mye frustrasjon blant de ansatte, sier Bliksrud Aavitsland.

Annonse