Annonse
04:00 - 16. november 2007

Reis deg, mann!

Justisminister Knut Storberget vil ha et fakkeltog for voldsofre i hjemmet.

Mot vol­den: På et VG-nett­mø­te fikk jus­tis­mi­nis­ter Knut Stor­ber­get høre – av and­re menn – at det er på tide å slå til­ba­ke mot fe­mi­nis­men. – Vi kan ikke ved­ta hold­nin­ge­ne til folk, sier han.
Annonse

– 100 000 barn lever med vold i familien, sier du. Vet vi hvor mange kvinner som slås av sin mann?

– Vi har noen undersøkelser, men faktagrunnlaget må bli bedre. Jeg pleier imidlertid å si at vi vet nok til å handle, men vi må også være villige til å forske mer for å finne løsningene. Uansett vet vi at omfanget er digert. Da vi hadde en såkalt måluke der alle relevante institusjoner skulle melde inn alle forekomster av familievold, kom vi opp i 1000 episoder. Det er da jeg tenker: Når det var stort fakkeltog i Oslo på grunn av gatevold, er det ikke et mindre behov for et fakkeltog for voldsofrene i hjemmet.

– Er det mer vold i hjemmene nå enn før?

Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.