Annonse
04:00 - 23. mars 2007

Den afrikanske union

Annonse

  • Alle afrikanske land (53) er medlemmer, utenom Marokko som har en noe løsere tilknytning. Organisasjonen ble etablert i 2002, og erstattet Organisasjonen for afrikansk enhet (OAU).
  • Modellen for AU er Den europeiske union (EU), selv om institusjonsstrukturen ikke er helt sammenfallende. Men de har institusjoner som et Ministerråd, en Kommisjon, parlament og egne fredsbevarende styrker som nå går inn i sin tredje operasjon i Somalia. Det pan-afrikanske parlamentet åpnet i 2004 og har 265 representanter.
  • Institusjonene er spredt over flere land. De viktigste lokalitetene er Etiopias hovedstad Addis Abeba, der Kommisjonen sitter. Parlamentet møtes i Midrand i Sør-Afrika.
  • Flere av institusjonene er ennå ikke etablert, og fremdriftsplanen spenner over flere tiår. Den afrikanske domstol og Den afrikanske sentralbank er under planlegging. Målet er at det afrikanske kontinentet skal ha en felles valuta i 2023.

Annonse