04:00 - 21. juli 2006

Usynlige utlendinger?

Når sekstiåtterne går av med pensjon må mer enn to tusen akademiske stillinger fylles. Utlendinger tar hver femte ferske doktorgrad i Norge. Vil de være med og redde norsk forskning – og får de lov?

Lite attraktivt: Uten utlendinger ser det mørkt ut for norsk forskning, skriver Nina Dessau. Likevel opplever mange utenlandske forskere hindringer i byråkratiet og i møtet med sosiale og kulturelle forskjeller. Foto: Hanne Hvattum
Annonse