Annonse
04:00 - 27. januar 2006

Speilvendingstrikset

Massemediene prøver ikke å forstå samfunnet eller opplyse det, men å generere dramaer. Mediekapitalismen har en beleilig selvforståelse.

Mediemakt: Orson Welles i Citizen Kane. – Vi trenger en røst som kan oppmuntre seriøse mediefolk til opprør, skriver Helge Iberg.
Annonse

Dagens massemedier møter massiv kritikk for sin destruktive rolle i samfunnet. Men kritikken har som vi vet liten eller ingen virkning. Den preller av som vann på gåsa –ei gås som blir feitere og mer støyende for hvert et vralt den gjør for å tekkes sine stadig rikere eiere. Hvorfor har ikke medie- kritikken større gjennomslagskraft? Hvordan kan toneangivende massemedier greie det kunststykket å framstå som kritiske og radikale, men samtidig eksponere den mest skamløse “populisme” og rigide markeds-tilpasning?

Det er vel ingen dramatisk nyhet at kapitalismen med sine amoralske lønnsomhetskrav er blitt det overordnede styringsprinsipp i medienes verden. Derimot er det mer interessant å etterspore den ideologien som gir markedskynismen legitimitet utad – en ideologi som er så lummer at den egentlig fortjener betegnelsen “triks”. Det geniale ved dette trikset er at det gir resistens mot fundamental kritikk. Ja, så sterkt har triksingen preget både medielivet og folks generelle bevissthet, at vi nå står overfor en selvsagt tenkemåte – en slags kulturell automatikk. For å forstå denne situasjonen må vi bevilge oss et visst idéhistorisk armslag.

Fram til 1700-tallets opplysningstid var offentlighetens anliggende å sørge for retttroenhet, moral og god sed og skikk i forhold til universelle prinsipper. De var selvsagt begrunnet i kristendommens lære eller i antikkens allmenngyldige ideer. Også kunsten skulle være en kilde til erkjennelse av disse ideelle forbildene, det evige skjønne og Gudsrikets orden (ordo). Om statsstyre og religionsutøvelse var aldri så undertrykkende, var det likevel innlysende at de måtte begrunnes ut fra ønsket om å strekke seg etter det godes absolutte idé og eksistens.

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.