Annonse

Annonse

04:00 - 27. januar 2006

Speilvendingstrikset

Massemediene prøver ikke å forstå samfunnet eller opplyse det, men å generere dramaer. Mediekapitalismen har en beleilig selvforståelse.

Mediemakt: Orson Welles i Citizen Kane. – Vi trenger en røst som kan oppmuntre seriøse mediefolk til opprør, skriver Helge Iberg.

Dagens massemedier møter massiv kritikk for sin destruktive rolle i samfunnet. Men kritikken har som vi vet liten eller ingen virkning. Den preller av som vann på gåsa –ei gås som blir feitere og mer støyende for hvert et vralt den gjør for å tekkes sine stadig rikere eiere. Hvorfor har ikke medie- kritikken større gjennomslagskraft? Hvordan kan toneangivende massemedier greie det kunststykket å framstå som kritiske og radikale, men samtidig eksponere den mest skamløse “populisme” og rigide markeds-tilpasning?

Det er vel ingen dramatisk nyhet at kapitalismen med sine amoralske lønnsomhetskrav er blitt det overordnede styringsprinsipp i medienes verden. Derimot er det mer interessant å etterspore den ideologien som gir markedskynismen legitimitet utad – en ideologi som er så lummer at den egentlig fortjener betegnelsen “triks”. Det geniale ved dette trikset er at det gir resistens mot fundamental kritikk. Ja, så sterkt har triksingen preget både medielivet og folks generelle bevissthet, at vi nå står overfor en selvsagt tenkemåte – en slags kulturell automatikk. For å forstå denne situasjonen må vi bevilge oss et visst idéhistorisk armslag.

Fram til 1700-tallets opplysningstid var offentlighetens anliggende å sørge for retttroenhet, moral og god sed og skikk i forhold til universelle prinsipper. De var selvsagt begrunnet i kristendommens lære eller i antikkens allmenngyldige ideer. Også kunsten skulle være en kilde til erkjennelse av disse ideelle forbildene, det evige skjønne og Gudsrikets orden (ordo). Om statsstyre og religionsutøvelse var aldri så undertrykkende, var det likevel innlysende at de måtte begrunnes ut fra ønsket om å strekke seg etter det godes absolutte idé og eksistens.

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.

Annonse

Sommerkampanje med 50% rabatt på abonnement. Trykk her for bestilling.