Annonse
04:00 - 13. oktober 2006

Regjeringen refses for gjeldsslette

Utenriksdepartementet får kjeft for å ha opptrådt usolidarisk mot andre kreditorer.

Får kjeft fra Paris: Norge og Erik Solheim kritiseres for usolidaritet med andre land. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix
Annonse

Det var i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet i forrige uke at Regjeringen kunngjorde at de ville slette gjeld for Egypt, Ecuador, Peru, Jamaica og Sierra Leone. Det dreier seg om den såkalte “skipsredergjelden”, som en rekke utviklingsland pådro seg i kjølvannet av den norske skipseksportkampanjen på 1970-tallet. Flere utviklingsministre på rad har karakterisert gjelden som en skamplett i Norsk bistandshistorie.

Solidaritetsorganisasjonene har også fokusert på dette, fordi de mener denne norske gjeldsslettingen et viktig kort i spillet om å få kreditorland til å slette det de mener er “illegitim gjeld”. Dette er penger de mener utlåneren burde visst bedre enn å låne ut, enten fordi pengene gikk rett i lommen på en diktator, eller fordi (som i dette tilfellet) motivet bak lånet var hensynet til egen industri, mer enn hensynet til hva som ville fremme vekst og utvikling i låntagerlandet.

Refs fra Paris. Men mens solidaritetsorganisasjonene klapper for Erik Solheims gjeldslette, knurrer medkreditorene i den såkalte Paris-klubben. Klubben består av 19 vestlige land. Organisasjonen mener man at Norge har brutt med “kreditorsolidariteten”. Ved å slette gjeld når de andre kreditorene ikke gjør det, har Norge opptrådt usolidarisk. Bjørn Brede Hansen, seniorrådgiver i Utenriksdepartementets bankseksjon, forteller at de allerede har fått en kritisk telefon fra sekretariatet i Paris-klubben. Hva representanten for Paris-klubben sa, vil han ikke utdype, men Hansen venter mer kritikk når klubben møtes 18. oktober. Hva reaksjonen vil innebære er for tidlig å spekulere i, mener han:

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Det er ikke treffende å karakterisere forslaget som masseovervåkning av egne innbyggere.»