Annonse
04:00 - 14. juli 2006

Asias maktunderskudd

Hva kan asiatene gjøre for å realisere sitt maktpotensial?

Annonse

 

Når G8 samles i St. Petersburg, vil oppmerksomheten rette seg mot Russland og dets ønske om energisikkerhet. Putin vil ha trygghet for at Russlands gassinvesteringer gir sikre inntekter over mange år. Pressen spør om Bush vil formidle forretningsavtaler om flyleveranser eller tilgang til verdens største gassfelt i bytte for russisk medlemskap i WTO og om han vil åpne for økt import av landbruksvarer for å redde Doha-runden. Det blir lagt merke til at Tyskland spiller rollen som Europas ledende stormakt. Blair og Chirac er på vei ut, Merkel på vei opp. Bush stakk innom Merkel på vei til St. Petersburg. Tyskland blir vertskap for G8-møtet neste år, kort etter å ha hatt formannskapet i EU. Tyskland er blitt en hovedaktør i forhandlingene om atomkraft med Iran, mens Japan, Irans største oljekunde, er helt på sidelinjen.

Hvorfor er Asias stormakter så beskjedne? Europa, Amerika og Afrika er omtrent jevnstore verdensdeler. Asia er med sine snart fire milliarder langt større enn de andre til sammen. Tyngdepunktet i verdensøkonomien har forflyttet seg til Asia. De råvareproduserende landene i Afrika og Latin-Amerika opplever nå den største boom på over tredve år på grunn av asiatisk etterspørsel, særlig fra Kina. Selv Afrika sør for Sahara opplever nå økonomisk vekst, ikke på grunn av gjeldsslette eller bistand, men fordi Asia etterspør råvarer. Likevel er Asia grovt underrepresentert i Sikkerhetsrådet og G8. Mens Kina er Asias eneste faste medlem i Sikkerhetsrådet, er Japan Asias eneste i G8. Europa er grovt overrepresentert og dominerer dessuten Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet sammen med USA. Afrika og Sør-Amerika favoriseres også i FN fordi de har så mange stater som dominerer Hovedforsamlingen og skifter på å sitte i Sikkerhetsrådet. Hvis FN skulle reflektere det 21. århundres maktforhold, ville de fem vetomaktene være USA, Kina, Japan, India og Russland. Europa, Afrika og Sør-Amerika måtte nøyd seg med en representasjon som gikk på omgang mellom landene eller ble forvaltet av en regional organisasjon.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Problemet er tanken om at god skriving er en slags «kode» man kan lære seg ved hjelp av noen «nøkler».»