04:00 - 11. mars 2005

Pianotanten forlater paradis

Hvordan kan en gammel pianotante være av interesse, spør Liv Glaser når vi vil ha et intervju. “Pianotanta” er professor i musikk, utøver og lærer, og må snart si farvel til kontoret med alle flyglene.

– Til og med kuer melker bedre og mer om de hører Mozart, ler professor Liv Glaser. Her på sitt kontor med de fem flygler.

– Nærmere paradis kommer ikke jeg, sier Liv Glaser og ser utover de fem klaverene som faktisk får ganske god plass på professorens kontor på Norges musikkhøgskole (NMH).

Her har Glaser undervist siden Musikkhøyskolen ble bygget, i 1989. Før det, i skolens gamle lokaler, siden 1973. Og før det, ved Barratt Dues Musikkinstitutt. Ved siden av å være en høyt respektert lærer og kollega, er Glaser utøver på høyt internasjonalt nivå. Hun har gjort et stort arbeid innen historisk oppføringspraksis, og blant annet spilt inn Mozarts sonater på hammerklaver. I høst fikk hun den høythengende Lindeman-prisen for sin innsats i norsk musikkliv. Og hun er i gang med en ny cd-innspilling, av Clementi.

Glaser fyller sytti år i år, men det skulle man ikke tro. Hun ser ikke ut som en syttiåring og beveger seg for raskt og for mye. Men når man blir sytti, da må man slutte i jobben, og det faller tungt på Liv Glaser. Hun kommer til å fortsette som timelærer, men ellers er dette hennes siste sesong på NMH. Liv Glaser liker det ikke.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»