04:00 - 12. august 2005

Invitasjon til fagleg sjølvmord

– Kunnskapstradisjonane i den vidaregåande skulen blir drivne stadig nærare sjølvmord. Skulen undergraver den faglege kunnskapsproduksjonen som trengst samfunnet, seier sosiolog Ove Skarpenes som har levert doktoravhandling om problematikken.

Annonse