04:00 - 20. februar 2004

- Vår kamp krones med seier

Til og med Det kongelige norske justisdepartement slaktet Ryssdalutvalgets flertallsinnstilling til ny universitetslov. Til slutt gjorde Kristin Clemet det samme. 

Nederlag: Etter massive protester har Kristin Clemet og Høyre forlatt forslaget om å gjørehøyere utdanningsinstitusjoner om til «selvstyrte»stiftelser. Foto: Thomas Brun
Annonse