04:00 - 08. oktober 2004

Språket som bolverk

Anne Oterholms sjette roman sirkler rundt opphevelsen av kontroll. Men hvordan skal en tekst som ikke er villig til å oppsøke noen form for uttrykkskraft, kunne si noe om grenseerfaringer?

I likhet med Anne Oterholms to foregående romaner er Sannheten på mange måter en anti-roman - særlig i det at den er skrevet i et språk som er demonstrativt trivielt, avkortet og oppstyltet. En tomhet stiger snart opp gjennom observasjonene, refleksjonene og utsagnene til Oterholms forteller, som om romanen vil si at den meningsskapende aktiviteten bare er en taktikk man iverksetter for å holde reelle erfaringer på en armlengdes avstand. Det er i så fall en grunnleggende paradoksal estetikk, ettersom romanen som form nettopp er en slik meningsskapende aktivitet, som samtidig er i stand til å ivareta en bevegelighet sammenlignet med diskurser som har et mer statisk begrep om nettopp «sannheten». Men for Oterholm later ikke denne bevegeligheten til å være nok; også romanformens anspråk på å overhodet kunne si noe privilegert om fenomenene, mennesket, historien, moralen, må brytes ned.

Gi seg hen. Samtidig er dette en mer meningsinnrammet og intensjonsdrevet roman enn Oterholms to foregående. Der det i Tilfeldigvis begjær (2001) og Etter kaffen (2002) var påfallende hvordan det for karakterene ikke fantes noen prinsipper, bare omstendigheter, er forholdet i alle fall tilsynelatende et annet her. Forteller og hovedperson i Sannheten er en noenogtyveårig nyomvendt kristen, Mats Sjølie, som har forlatt tilværelsen i Oslo til fordel for noen virkeløse måneder i middelalder- og feriebyen Saint-Malo på vestkysten av Frankrike, og som gjennom boken strever med å forstå hvordan han skal forholde seg til kristendommens sannhetspretensjoner.

Annonse