04:00 - 03. september 2004

Sett at vi tok inn halvannen million

I likhet med de fleste rike land, har Norge en debatt om innvandring, der mistenksomhet og misforstått egoisme er markante innslag. Den underliggende tenkemåten kan kalles en hvit diskurs, og legger til grunn at fattige folk og opportunister fra hele verden står i kø ved grensen.

Disse menneskene har hørt at i Norge er det lett å slippe inn, og man behøver ikke å jobbe så hardt når man først er kommet hit. Ifølge den samme tenkemåten vil innvandring gå ut over de innfødte, som får hardere konkurranse om knappe goder som arbeid og bolig, og jevnt over vil levestandarden synke.

Mot denne hvite diskursen står en solidaritetsdiskurs. Den går ut på at det er en moralsk plikt å hjelpe mennesker i nød, uansett hvor de befinner seg, og at vi vær så god har å finne oss i at noen av dem finner veien hit. Når økonomi, politikk og kommunikasjon blir globalisert, er det dessuten en logisk konsekvens at en del mennesker også flyter over landegrensene.

Disse verdensbildene braker så sammen i dulgte beskyldninger om egoisme og innsnevret nasjonalisme på den ene siden, og noe mer åpenhjertige anklager om klassesvik og politisk korrekthet på den andre.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»