04:00 - 05. november 2004

Frykten for demokratiet

Etter å ha reddet Demokratiet ut av Irak og deretter, i samarbeid med representanter for Midtøstens folk, å ha lagt en plan for demokratiseringen av verden – og ikke minst USA – lander de to eksemplariske europeerne Nielsen & Rasmussen endelig på den amerikanske østkysten i New York City fredag den 22. oktober 2004.

Annonse