Annonse
04:00 - 07. desember 2004

Flere kuriøse påstander om biologi og filosofi

Annonse

“Debatten mellom undertegnede og Lars Svendsen står nå i fare for å bli for de spesielt interesserte, men Svendsens avfeiing av min kritikk som «en rekke med kuriøse påstander» (26/3), krever tilsvar. Han skriver bl.a. at jeg ikke dokumenterer feil i boken, noe jeg vitterlig gjør med sitater og henvisninger:

1) «Tilpasning»: At han misforstår «tilpasning» er godt dokumentert i sitatet fra side s. 93, der han også forsøker å dra en morsomhet om at genene må ha gjort en «dårlig jobb». Flere eksempler finnes bl.a. på sidene: 79 (sædbanker, adopsjon) og 90 (den eksisterende kulturen kan godt være i konflikt med sin biologiske basis).

2) «Determinisme»: Det er ikke Wilsons definisjon av determinisme han beskriver, men sin egen («det er mest rimelig å betrakte Wilson som en determinist i ontologisk forstand, fordi alle hendelser og handlinger betraktes som fullt ut bestemt av fysiske prosesser.», s.81). Mao: fysikk = determinisme.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse