04:00 - 22. oktober 2004

Demokratiet ut av Irak

Torsdag 14. oktober forlot vi Europa med kurs for Arabia. Vår plan er å snu historiens gang. Vi skal hente Demokratiet fra dets vugge i Irak og føre det tilbake til moderlandet USA i en forbedret versjon. Vi må begynne forfra og helt ideelt.

Annonse