Annonse
04:00 - 27. august 2004

Sikhene

Annonse

Fire store religioner har oppstått i India: jainismen, buddhismen, hinduismen og sikhismen. Sikhismen er den yngste av disse. De første sikhene var de som fulgte Guru Nanak (1469-1539) og hans lære. Ordet sikh betyr opprinnelig «elev», ordet guru «lærer», både i betydningen en som er lærd og en som blir tillagt religiøs autoritet. Guru Nanak ble fulgt av ni andre guruer. Ved den tiende guru Guru Gobind Singhs død i 1708 ble hymnene guruene hadde diktet og som hadde blitt samlet i boken Adi Granth, utnevnt til den levende guru. Denne boken ble fra nå av kalt Sri Guru Granth Sahib («Den hellige boken som er guruen”). En sikh er en disippel av den evige Guru som manifesterte seg i sikhismens ti menneskelige guruer, og som nå manifesterer seg i denne hellige boken. I sikhenes templer, gurduaraene, tilbes Sri Guru Granth Sahib som selve guddommen. Ikke noe menneske kan nå gjøre krav på status som guru. Bare den hellige boken har denne rollen.

Sikhismen oppsto i Punjab nordvest i India rundt læren til en rekke dikterhelgener som hadde lignende guds- og menneskeforståelse. Den var en del av sant-bevegelsen, en religiøs vekkelse som preget Nord-India fra det 15. århundre, dikterhelgener, religiøs sang og indre fromhet var hovedmomenter. I sikhismen er det hellige fellesskap av troende sentralt. Fellesskapet innebærer sang av hymner i en forsamling. Dette kan føres tilbake til den vishnuittiske tradisjonen. Sikhismens frelsesvei og gudsforståelse er videre sterkt påvirket av yogalæren. Mennesket skal frelses fra gjenfødslenes kretsløp. Gud er en indre virkelighet og overstiger vår fatteevne og all beskrivelse. Mennesket kan kjenne ham gjennom hymnene, det vil si, som lyd. Ofte kalles Gud bare Navnet for å vektlegge lydaspektet ved guddommen. Veien til frelse er meditasjon, simaran, over det guddommelige Navnet. Dette betyr å gjenta inni seg, høre, resitere eller synge sangene fra Sri Guru Granth Sahib. Dette fører mennesket vekk fra egoismen, og til en virkeliggjøring av Gud i sitt indre. I vektleggingen av indre fromhet og at alle mennesker i sitt indre har tilgang på guddommen lå det en protest mot presteskap og ritualer. Dette kommer til uttrykk i mange av hymnene i Sri Guru Granth Sahib.

Sikhsamfunnet har hatt en dramatisk historie. Dette har preget religionen. Den sjette guru organiserte sikhene i et politisk samfunn. Sikhenens politiske ambisjoner er ofte blitt møtt med vold, og en militær helteideologi er som svar på dette blitt en del av sikhismen.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse