Annonse
04:00 - 13. august 2004

Revolusjonen stiller til valg

Opposisjonen i Venezuela mener president Hugo Chávez kun har skapt motsetninger og konflikter med sin fem år lange «revolusjon». 15. august skal folket si sin mening.

Annonse

Den 15. august skal det avholdes folkeavstemning i Venezuela om en eventuell annullering av Hugo Chávez’ presidentmandat. En unik situasjon i verdenssammenheng, men i henhold til grunnloven som Chávez’ regjering fikk igjennom i 1999 kan 20 prosent av velgerne kreve folkeavstemning om tilbakekallelse av et hvilket som helst politisk mandat.

I Venezuela blir dermed 15. august enda en ildprøve for den såkalte bolivarianske revolusjonen som ikke er noen revolusjon i tradisjonell forstand, men snarere en langsom transformasjonsprosess som utfordrer de vante maktkonstellasjonene i samfunnet. Noen vil nok mene at prosessen ikke er tilstrekkelig radikal til å kalles revolusjon, men de som har pleid å sitte med makten i landet oppfatter Chávez’ politikk som en reell trussel.

Motsetninger. Opposisjonspartiene hevder at Chávez’ fem og et halvt år som president har skapt konflikter og antagonisme i samfunnet og ødelagt det som i deres øyne var et inkluderende og konsensussøkende politisk klima. Til forskjell fra de fleste latinamerikanske land har Venezuela nemlig opplevd tilnærmet politisk stabilitet i nesten et halvt århundre.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse