Annonse
04:00 - 30. juli 2004

«De utrolige årene» og seksuelle overgrep

Annonse

Sigrun Tømmerås skriver i Morgenbladet nr. 29 at Sosial og Helsedirektoratet (H&S Dir) ikke har kunnet svare på hennes gjentagne spørsmål om hvorvidt behandlingsprogrammet «De utrolige Årene» kan skjule at foreldre utsetter barna for fysiske og seksuelle overgrep ved at behandlingen av barnas atferdsproblemer går gjennom å hjelpe foreldrene i deres oppdragerrolle. Tømmerås’ utgangspunkt er at barn kan bli «umulige» (hennes uttrykk) som følge av fysiske eller seksuelle overgrep fra foreldrene. Prosjektets ledelse har etter Tømmerås’ oppfatning heller ikke tatt hennes spørsmål alvorlig og henviser til et svar undertegnede ga H&S Dir. som svar på hennes henvendelse.

H&S Dir kontaktet oss straks etter Tømmerås sin henvendelse og ba om våre kommentarer. Saken ble også tatt opp med oss i et etterfølgende møte der Departementet ville vite hva vi gjør for å forebygge en eventuell fare for å skjule overgrep. Både Departementet og prosjektledelsen har altså tatt Tømmerås sin henvendelse alvorlig.

Først til noen fakta. Alvorlige atferdsproblemer hos barn og unge er et av de alvorligste problemer barn og unge og deres familie sliter med. Ca 20% av alle henvisninger til Psykisk helsevern for barn og unge dreier seg om atferdsproblemer. Legger vi til de hyperkinetiske forstyrrelsene (for eksempel ADHD) blir andelen betydelig større. Når alvorlige atferdsproblemer debuterer i førskolealder og tidlig skolealder har de tendens til å få et varig forløp med kriminalitet og rusmisbruk som resultat. Inntil for ca. fem år siden hadde vi i Norge ingen hjelp å gi verken i psykisk helsevern eller barnevern. Vi fant disse ungdommene igjen i barnevernets institusjoner og i de private barnevernsinstitusjonene etter an lang rekke mislykkede tiltak.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse