Annonse
04:00 - 18. juni 2004

Glade, gretne gubber

Den svenske EU-skeptiske Junilistan ble etablert i februar, hadde så å si ingen penger, manglet stemmesedler i mange valglokaler og ble holdt utenfor de viktigste debattsendingene i radio og tv. Med den pensjonerte sosialøkonomen Nils Lundgren som leder, fikk de 14,4 prosent av stemmene, og ble Sveriges tredje største parti.

Annonse

– Vi så utkastene til valgsedlene til de ulike partiene, og så at de borgerlige partiene og sosialdemokratene ikke hadde EU-kritiske kandidater som kunne velges inn. Det var drøyt to millioner svensker som var «hjemløse», og dermed satte vi i gang – selv om vi egentlig ikke er politikere. Jeg var fra før en halv til tre fjerdedel kjent for allmennheten og Lars (Lars Wohlin (70), tidligere riksbanksjef, red. anm.) var en kvart kjent for folk flest, men vi hadde et profilprogram som var meget engasjerende. Det er mange velgerne som mener at Sverige fortsatt skal være medlem i EU – selv om unionen ikke er den aller beste – og som har en forestilling om at makten sentraliseres og byråkratiseres i Brussel. Da valgkampanjen kom i gang, ble vi raskt kjent. Og siden kampanjen kom i gang så sent, så fikk vi et heftig løft oppover – og så endte vi med tre mandater.

EU-valget er den nest største demokratiske valget i verden, etter India. Med hele 200 millioner hjemmesittere var valgdeltagelsen rekordlav. Kan det oppfattes som udemokratisk når valgfremmøtet er så lavt, så vil ofte aktivistene – de aller ivrigste – vinne?

– Ja, det er klart det er en veldig stor ulempe at valgdeltagelsen var så lav over hele Europa. Den lave deltagelsen skyldes at mange misliker det som skjer i EU – det oppfattes som byråkratisk og ubegripelig. De som sitter i EU-parlamentet for Sverige er heller ikke særlige karismatiske personer. De legger lite arbeid i å være i Sverige for å drive opinionsoppbygging. De forsvinner til Brussel, og kommer først tilbake igjen om fem år. Jeg har ikke tenkt å flytte dit. Det er et prinsipp. Våre parlamentarikere skal ikke forsvinne for å leve Brussel-livet, de skal bo i Sverige.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Roar Hagen unnlater konsekvent å forholde seg til hva forskningen på klasse egentlig går ut på.»