Annonse
04:00 - 18. juni 2004

Et forsvar for dømmekraften

- Dårlige kritikere svekker oss alle; gode kritikere gjør hele kulturen en tjeneste, hevder Erik Bjerck Hagen. I boken Litteraturkritikk oppfordrer han sine kolleger til ikke bare å fortolke tekster, men i høyere grad også vurdere dem.

Annonse

Det finnes tre slags lesere av litteratur, mente salige Goethe: På den ene side den som leser med glede, uten å bedømme; på den annen side den som bedømmer uten glede. Dessuten – mellom dem: Leseren som bedømmer mens hun leser med glede, og leser med glede mens hun bedømmer.

I Erik Bjerck Hagens nye bok, Litteraturkritikk. En introduksjon, er det nettopp denne tredje typen lesere som etterlyses. Etter forfatterens syn er det for langt mellom dem ikke bare i aviser og tidsskrifter, men også innenfor hans eget fag – litteraturvitenskapen.

– Litteraturvitenskapen har altfor lenge vanskjøttet den litterære kvalitetsvurderingen. De siste 30-40 år har litteraturviterne vært mest opptatt av problemer omkring fortolkning, strukturanalyse og språkanalyse, sier Bjerck Hagen.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Forfatterforeningen har beklaget den formen æresrettens arbeid tok.»