Annonse
04:00 - 11. juni 2004

Demokratisering innenfra

“De arabiske regimene reflekterer patriarkalske og autoritære trekk i samfunnet de springer ut fra, sier den libanesiske statsviteren og demokratiaktivisten Hassan Krayem. Han spår at flere land i regionen vil forsøke å unngå demokratiseringsproblemet gjennom aktivt samarbeid med USA. “

Annonse

Det har gått flere år siden Hassan Krayem, professor i statsvitenskap ved American University of Beirut, og en håndfull andre libanesiske akademikere og aktivister tok initiativet til the Lebanese Association for Democratic Reform (LADE). Fremdeles står professor Krayem og demokrati-aktivistene overfor de samme utfordringene som da de startet.

– Representerer de politiske reformene som i løpet av det siste året er varslet i Egypt, Saudi-Arabia, og flere andre arabiske land en demokratiseringsprosess?

– Egypt har siden syttitallet innført reformer for senere å skjerpe undertrykkingen av politiske opponenter når regimet har sett seg tjent med det, og makten i landet forblir i hendene på president Mubarak og hans statsapparat. I Saudi-Arabia er åpningen for reformer svært smal. Landet har ingen lovlige partier, ingen valg, og ingen politisk eller religiøs frihet. Politisk representasjon er begrenset til en utnevnt rådgivende forsamling uten makt. Med et par unntak – først og fremst Palestina og Marokko – er det vanskelig å snakke om reelle demokratiseringsprosesser i regionen. Den økonomiske krisen som mange av araberstatene opplevde på nittitallet ga en viss åpning for positive politiske endringer. I Jordan og Algerie, for eksempel, søkte staten å overlate deler av sitt sosiale ansvar til sivilsamfunnet i bytte mot politisk deltakelse. Mens det algeriske prosjektet endte med borgerkrig, gikk det jordanske monarkiet tilbake på reformene sine på midten av nittitallet.

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.