Annonse
04:00 - 30. april 2004

Seniorsaken - tapt før den begynte?

“Seniordebatten har kjølnet, men hva har egentlig hendt siden foreningen Seniorsaken ble startet? Den har fått 55 000 medlemmer. Punktum, skriver Finn Jor. “

Annonse

Hvorfor skal eldre mennesker betraktes som en belastning? De var jo en gang respektert og tatt vare på, nemlig i bondesamfunnet med tregenerasjonsfamilien. Da hadde man ikke trygder og institusjoner, det sosiale ansvar lå på familien selv. Slik hadde det vært bestandig. Det var det gamle trygdesystemet: familien tok vare på sine.

Industrisamfunnet og byenes fremvekst gjorde slutt på det. Tregenerasjonsfamilien forsvant, og i våre dager kan en familie med to voksne og to store barn bo på tre, kanskje fire steder. Nærheten og fornemmelsen av ansvar blir svekket, det som er langt borte opptar oss mindre enn det som er nær ved.

Mellomkrigstiden viste at det nye samfunnet ikke hadde utviklet et system til erstatning av det gamle. Fattigdom, arbeidsløshet og skammen ved å gå på Sosialen sitter ennå i mange eldre. Det var da også den konkrete bakgrunn for at alle politiske partier etter krigen stod sammen om å bygge opp velferdssamfunnet med et system av rettigheter. Ingen skulle behøve å tigge om noe. Vi har syketrygd, arbeidsløshetstrygd, uføretrygd, gratis sykehusopphold, sykehjem og eldreinstitusjoner, for å nevne noe. De færreste har mulighet til å ta hånd om syke og gamle slektninger. Omsorgen innskrenker seg til å skaffe hjelp gjennom offentlige kanaler.Brutalt brudd. Men «de eldre» er ikke en kategori. For i tillegg til de mange som behøver pleie, finnes det to kategorier til. Den første gjelder friske mennesker som brutalt kuttes ut av arbeidslivet av aldersgrensens bøddeløks. De har hatt et arbeid de ikke kunne ta med seg hjem, og når det er borte, skaper det et vakuum i livet. Pensjonisttilværelsen som i industrisamfunnet skulle bli en lang og fortjent ferie, blir til en straff. For arbeid er i våre dager livsinnhold.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse