Annonse
04:00 - 05. mars 2004

Er det slik vi har det?

“For en åpen, kritisk leser bidrar filosofen Vetlesen og teologen Henriksen med et godt springbrett for en debatt om marked og moral, individualisme og fellesskap. “

Annonse

Arne Johan Vetlesen og Jan-Olav Henriksen (V&H) gir med sin bok Moralens sjanser i markedets tidsalder- om kulturelle forutsetninger for moral en helstøpt analyse av hva som er galt med det moderne samfunnet: den økonomiske rasjonalitet truer med å bli enerådende etter hvert som den spiser seg inn på områder som før var forbeholdt andre evalueringsskalaer. Leseren føres skritt for skritt gjennom kritikk av reklame, merkevarer, narsissisme, arbeidsliv, markedstenkning og misforstått individualisme og valgfrihet. Felles for de kritiske analysene er ideen om at utbyttetenkningen som står sentralt i økonomisk teori, i stor grad har tatt over styringen av vår moralske tenkning og våre holdninger til medmennesker og familie.

Riktignok presiserer V&H at det ikke er den konkrete moralen hos folk flest de kritiserer. Kritikken rettes snarere mot større, omseggripende strukturer og begrunnelsesrammeverk som vi lever med og lar oss påvirke av.

V&H trekker for eksempel frem den overarbeidete familiefaren som stadig forsaker familiens ve og vel fordi jobben krever mer av ham. Når familiefaren ikke overraskende klapper sammen og oppsøker en terapeut, er dette kun en del av en rekke instrumentelle goder med det mål å få ham tilbake i jobb, hvilket er den eneste endelig gyldige målsetningen så lenge den økonomiske, snarere enn den moralske eller eksistensielle skalaen er lagt til grunn. Både den opprinnelige jobbsituasjonen og taklingen av den er ment å illustrere V&Hs generelle poeng: At familien og terapien kun er redskaper for en økonomisk målsetning, en målsetning som på snart alle områder fungerer som trumf i spillet om hvilke handlinger og livsvalg som er verdt å forfølge. Merke for menneske. Et tilsvarende eksempel henter V&H fra et område direkte knyttet til markedstenkning: reklame og merkevareidentitet. Reklame spiller på våre mest sårbare sider, vår angst, vårt ønske om å lykkes etc. Jo svakere mottager, jo sterkere virker reklamen. Gjennom markedsføring og merkevarebygging blir markedets symboler og objekter surrogater for substansiell, menneskelig resepsjon av våre menneskelige sider. V&H går så langt som å foreslå «at merkene tendensielt tar menneskenes plass.»

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse