Annonse
04:00 - 02. januar 2004

Privat og offentlig forbruk

Annonse

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå bestyrker en oppfatning mange av oss allerede har, nemlig at det private forbrukets andel av landets samlede forbruk har økt i forhold til det offentlige forbruket. De uheldige følgene av denne forskyvningen er mange, blant annet at skolebygninger forfaller, bevilgninger til eldreomsorgen skjæres ned, offentlige kulturtilbud fjernes .

Hvordan kan man i denne situasjonen gjøre til en merkesak kravet om «lavere skatter» og «reduserte avgifter»? Skatter og avgifter er jo den viktigste måten å dempe det private forbruket på. Jeg skal se på et par-tre mulige standpunkter.

Når mange ønsker seg «skattelette», behøver det ikke være fordi de ønsker avtagende offentlig forbruk. Det kan være fordi de vil at staten skal bruke mer av oljepengene til viktige offentlige oppgaver. Den faren for økt inflasjon som ofte fremholdes, kan bli ansett for mindre truende, særlig nå for tiden, hvor økt offentlig forbruk kan medføre økt sysselsetting og færre på ledighetstrygd.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse