Annonse
04:00 - 02. januar 2004

Portvokteren

“Farer Erna Solberg med vrøvl? Ja. I det minste om vi skal tro den danske integrasjonsminister Bertel Haarder. - Fullstendig vrøvl! “

Annonse

I 2001 kom det 12.512 asylsøkere til Danmark, og den danske Utlændingsstyrelsen mottok 15.370 søknader om familiegjenforening. 2001 var også året Venstre og Det Konservative Folkeparti, med støtte fra Dansk folkeparti, tok regjeringsmakten fra sosialdemokratene. I 2003 ligger asylsøkertallet an til å bli omtrent 4.500, søknadene om familiegjenforening ender trolig på et sted mellom 6.600 og 6.700.

I spissen for denne dramatiske endringen av dansk innvandringspolitikk står en mann som av alle ting hevder han står for nedbygging av grenser, fjerning av barrierer, og samkvem mellom menneskene, den kanskje ikke helt vaskeekte liberalisten, Europa- og integrasjonsminister Bertel Haarder: Forfatter av ti bøker, merittert akademiker og statsviter, tidligere ordfører for menneskerettigheter i Europa-parlamentet, 11-årig undervisningsminister under Poul Sclüter, som 27-åring den yngste amtsformann (fylkesordfører) i partiet Venstres historie og en gang for lenge siden: lærer på en folkehøyskole.

I boken Dannelsens forvandlinger skriver skolehistorikeren Alfred Oftedal Telhaug om søderjyden: «Bertel Haarder, født i 1944, vokste opp på Rønshoved (folke)høyskole hvor hans far var en patriarkalsk forstander som styrte både skolen og familien med fast hånd. Skoleundervisningen fikk han delvis som hjemmeundervisning, og Haarder ble grunnleggende preget av den danske folkehøyskolen med dens tillitt til folket».Good cop/bad cop. Tillitt til journalister og byråkrater, derimot, har Bertel Haarder ikke. Dem glefser han i seg til morgenmat.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Enige er vi også om at skal du bli god til å skrive, må du ikke bare skrive selv, men du må også lese mye.
Samtidig ser vi grunn til å besvare en sentral påstand som ligger til grunn for at han konkluderer med at dette er «en umulig bok».