Annonse
04:00 - 02. januar 2004

Fra Keynes til Friedman

“Per Kleppe har gitt ut sin selvbiografi. Den er skjemmet av unødige gjentagelser og hang til retusjering av virkeligheten. “

Annonse

På de første 60-70 sidene av sin nylig utgitte selvbiografi gir en av Arbeiderpartiets sentrale politikere i andre halvdel av 1900-tallet, Per Kleppe (f. 1923), et levende og interessant bilde av sin bakgrunn og oppvekst i en patriarkalsk borgerlig Bergens-familie som (utenom ham selv) tok parti for nazismen under den tyske okkupasjonen (hans fjerne, slektsbevisste far dro med seg Kleppes mor inn i NS, og inspirerte Kleppes pur unge bror til å kjempe og dø for Norge mot bolsjevikene på østfronten), samt av sitt liv som evig sosialøkonomistudent med eksamensskrekk fram til 1956.

Men i fortsettelsen har forlaget tillatt forfatteren å føre videre den uskikk som særlig Gro Harlem Brundtland har innført i norsk politisk memoarlitteratur. Denne uskikken består i å legge det ene foredragsmanuset, møtenotatet, avisintervjuet og liknende kildemateriale oppå det andre i kronologisk rekkefølge, og så la framstillingen bestå i rein avskriving av dokumentene i samme rekkefølge, mer eller mindre oppdelt etter emne. Forfatteren går med andre ord ikke videre fra den fullstendighet i kildeinnsamlingen som kreves i enhver historisk forskningsprosess, til i framstillingen av stoffet å skille mellom hummer og kanari og å se sammenhenger og brudd over tid.

På denne måten blir Kleppes bok skjemmet av avsnitt med titler som «Hva gjorde jeg ellers?», der han helt summarisk ramser opp ting han ikke har fått med andre steder. Også andre og store deler av boka er preget av enkeltstående navn og detaljer som bryter ned helheten i stedet for å belyse den.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse