Annonse
04:00 - 02. januar 2004

10 års pragmatisme

EØS-avtalen er i praksis i strid med Grunnloven og bryter med sentrale demokratiske prinsipper. Den har tvunget oss til å avvikle vårt mest effektive distriktspolitiske virkemiddel, undergraver vår alkoholpolitikk og griper inn i hverdagslivet på en rekke områder der vi helst ville ha bestemt selv.

Annonse

Det er nesten ingen som liker EØS, likevel kan det ved dens 10-års-jubileum fastslås at avtalen står nesten like sterkt i det politiske miljø nå, som da den ble vedtatt. Selv erklærte motstandere av EØS-avtalen lar være å fremme sitt nei-standpunkt i Stortingssalen. Statsminister Bondevik nærmest raljerer over dem som vil erstatte EØS-avtalen med en rekke frihandelsavtaler etter sveitsisk mønster.

Alle kjenner årsakene: EØS-avtalen er det nasjonale EU-kompromisset. Den gir oss et halvveismedlemskap som gjør det mulig for ja-folket å leve med at vi ikke er i EU, mens pragmatiske nei-folk ser avtalen som en forutsetning for at det ble nei i den forrige folkeavstemningen.

En annen årsak er mindre påaktet. EØS er rammen rundt globaliseringsprosesser som vi uansett ikke vil og kan skjerme oss mot. Grunnlovens første paragraf om at Norge er et «frit, selvstendigt, udeleligt og uafhændeligt Rige» er under press – fordi verdenssamfunnet sakte utvikler et forpliktende regelverk for samhandel og samvirke. Eksempelvis er det ikke sikkert at vi kunne ha beholdt distriktspolitikken vår, selv om vi holdt oss utenfor EØS. Også i WTO-avtalen om verdenshandel er det bestemmelser som forbyr oss å videreføre etterkrigstidens støtteordninger i distriktene.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Alle vet at forskning bygger på forskning.»
eg har aldri skrevet, som Oktober hevder, at forfatterens svenske kone først fikk lese Om våren etter at romanen var utgitt.