Annonse
04:00 - 19. desember 2003

Slutt med å kvotere menn inn i maktposisjoner, så får vi se hva som skjer!

Annonse

vordan kan den være sexist som nekter å ta hensyn til sex i det hele tatt? spør Kåre Lunden i sitt innlegg i Morgenbladet 12.12. Det er ikke noe problem, det krever bare at man universaliserer sitt eget perspektiv, setter mannen som norm for det menneskelige, og deretter forlanger at kvinner skal være like flinke til å være menn som menn er. Dermed blir det kvinners kjønn som er problematisk, ikke menns. Når man dessuten ikke klarer å se forskjellen på kjønn og sex, blir resultatet ubehagelig gammelkjent: Kvinner er sex, mens menn bare har sex når de fristes over evne – av kvinner. Det er disse premisser som gjør det mulig for Lunden først å bruke tre spalter av sin anmeldelse av Langelands bok (28.11) på å forklare hvorfor det til evig tid vil være slik at kvinners rolle er å være sexobjekter for de mannlige krigere og kulturbærere («noen ting forandrer seg aldri»), mens han i fjerde spalte likevel kan mene at alle problemer vil løse seg om bare kvinner begynner å bruke det de har mellom ørene i stedet for det de har mellom beina. Hvis man er mann kan man tydeligvis gjerne ha vekselbruk. Men kvinner må altså velge mellom kjønn og individualitet.

Lunden vil åpenbart gjerne skifte emne fra skammelig kvinnesex til kjønnskvotering. Da må det være på sin plass å minne om at kjønnskvotering faktisk ikke handler om sex, men om kjønnsrettferdighet. Om retten til å bli sett og vurdert som kompetente individer uten å måtte frasi seg sitt kjønn av den grunn. Det er i dag ingen mangel på kvalifiserte kvinner hvis vi ser for eksempel på deres andel av avlagte doktorgrader de siste 10 årene. Likevel stuper kvinneandelen av professortilsettingene. Hvordan vil Lunden egentlig forklare det?

Lunden forveksler nok meritokratiet som liv og som lære. Den meritokratiske patos ser ut til å våkne til live først og fremst når kvinner og andre nytilkommere banker på akademias dør. Hvis vi bytter ut bakteppet et øyeblikk og ser på menns kamper med hverandre om posisjoner innen akademia er det et langt mer fleksibelt og pragmatisk syn som kommer for en dag. Tilsettinger er som regel basert på et komplisert blandingsforhold mellom individuell kompetanse, nettverk, forhandlinger mellom ulike faglige posisjoner og interesser, lojalitetsbånd, allianser, og kompromisser. Dette er ikke paranoide feministiske fantasier, men empirisk dokumentert, sist gjennom intervjuer med nettopp mannlige vitenskapelig ansatte som tror på meritokratiet når de snakker generelt, og som ikke bemerker sitt eget diskursskifte når de snakker om kvinner og om menn (se Højgaard og Søndergaard (red): Akadmisk tilblivelse, København: Akademisk forlag, 2003). Kjønn handler ikke bare om sex, men også om makt. Og at menn med glede ville gi fra seg 50% av alle styreverv, seminarinnlegg, priser og alt du nevne kan, hvis bare kvinner holder opp med å være sex, må visst i beste fall karakteriseres som århundrets mest fantasifulle hypotese.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse