Annonse
04:00 - 19. desember 2003

Om dialog og terror, om sjelens brann

“Midt oppe i viraken rundt diktsamlingen Trask gir Inger Elisabeth Hansen ut en essaysamling som fortjener vel så mye oppmerksomhet. “

Annonse

Tenk om «viktig» ikke var et ord som var forbeholdt disposisjoner blant de bemidlede, om «viktig» var et ord som ble prioritert for randsonene, der mesteparten av verden befinner seg? Tenk om det viktige er alt vi ikke så lett får øye på, fordi mangel på oppmerksomhet er opphøyet til dyd? Hva når det faktisk skjer, at verden kommer til oss, i en bok, i to bøker? Horisontalt, vertikalt, på tvers av tider og forestillingsverdener, blir vi ikke svimle og glade da, når verden blir åpenbart for oss i all dens skitt, glimmer, bedrag og mot? Eller sier vi at det er godt utført, uten å motta den doble gaven erkjennelsen tilbyr, fordi erkjennelsens nytelse er avhengig av smerte?

Trask, Inger Elisabeth Hansens diktsamling av året, fikk nettopp Brage-prisen, den er også innstilt til Nordisk Råds pris. Så fortjent, og en veldig oppmuntring til poeter og deres lesere. Men i viraken rundt diktboken skal man heller ikke glemme essay- og artikkelsamlingen Blindsoner, som er sjeldent sterk. Å lese Trask og Blindsoner om hverandre har innebåret en sjelden erfaring av både konsistens og åpenhet. Denne forfatteren gir seg ikke på harde møkka når det gjelder å holde hodet kaldt og hjertet varmt, eller er det også omvendt? For hun snakker i et stort erfaringsrom, der sansenes rike har en stor plass i tenkningen, og erkjennelse kan ikke skilles fra det å være kropp i verden, sammen med mennesker og tanker fra alle tider. Politisert blikk. Essaysamlingen inneholder en blanding av forfatterskapsintroduksjoner – med hovedvekt på egne og andres gjendiktninger av spansk og latinamerikansk poesi – og polemiske eller diskuterende innlegg i aktuelle debatter om lyrikk og politikk. Boken spenner over tekster gjennom 23 år, fra 1978 til 2001, og allerede åpningsteksten gir oss et presist anslag: «Dialogens sentrum» (1978), et forord til den spanske forfatteren Vicente Aleixandres diktsamling (Nobel-prisen 1977) Undergang eller kjærlighet, gjendiktet av Hansen. Når vi ser at avslutningsessayet bærer tittelen «Terror er en avskriving av alfabetet» (Lyrikkmagasinet 2001), forstår vi hvilket spenn boken står i. Men det skal sies; den sistnevnte tittelen er om ikke misvisende, så i hvert fall ikke ment å vise til den åpenbare terroren med våpen i hånd. Essayet handler om hvilke forhold mellom poesien og politikken vi kan lese ut av nyere norsk lyrikk, der Hansen blant annet også gjør ekskursjoner til latinamerikansk poesi for å belyse forskjellige baktepper for å skrive såkalt politisk. Slik oppsummerer forfatteren sitt inntrykk av den norske samtidspoesien: «Poesien inneholder en undervisning om at i blikket ditt bor den som ser verden og den som gjør verden usett. En slik utgangsposisjon, å reflektere blikkets begrensninger inn i diktet, å politisere blikket for å gi frihet til å se, blir stadig lettere å få øye på i norsk samtidspoesi, hvis man ser etter den.»

For nå å bringe inn meg selv et øyeblikk: Da jeg oppholdt meg i USA i tiden rett før og rett etter 11.september 2001, skrev jeg ett eneste dikt, på engelsk, med tittelen «Too little seen in the corner of an eye». Og for å bli en smule polemisk, kanskje også på vegne av Inger Elisabeth Hansen: Hvis kravet om poesiens politisering dreier seg om å hva som umiddelbart identifiseres som politikk, det vil si nyheter, hvori befinner poesiens særegenhet seg da? Stivner aldri. Gjennom hele sitt forfatterskap har denne forfatteren bidratt til å holde dørene åpne til det såkalt fremmede. Det vil si: Hun har aldri fremmet eksotisme, tvert imot; med all sin poetiske kraft har hennes dikt og tekster inneholdt et sjeldent kritisk potensial, en evne til å omrokere hierarkier uten av den grunn å bli slapt kulturrelativistisk eller indignert orientalistisk. Se bare på et dikt fra årets samling, der aztekiske gudenavn ramses opp:

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse