Annonse
04:00 - 19. desember 2003

Litteraturvitenskapen under lupen?

Annonse

Debattantene i den pågående debatten om norsk litteraturvitenskap har hatt så mange ulike ærend at det er vanskelig å vite hva diskusjonen nå egentlig dreier seg om. To skyteskiver er imidlertid oftest blitt rammet, om enn med uklart sikte og mindre gode treff. Den ene er noe som blir kalt autonomiestetikken, den andre vår kollega professor Atle Kittang ved Seksjon for litteraturvitenskap i Bergen. Flere innlegg gjør imidlertid Kittang og autonomiestetikken til identiske størrelser, og han blir av den grunn tillagt en skadelig innflytelse på norsk litteraturforskning gjennom de siste 30 år. Ikke minst er det et slikt fordreid bilde som blir kolportert i intervjuet med professor Irene Iversen ved Universitetet i Oslo i Morgenbladet sist uke.

Nå er undertegnede litteraturprofessorer fra Bergen selvsagt ikke imot diskusjoner av estetikk generelt og faget litteraturvitenskap spesielt, og lærebøker som antologien og innføringen i Moderne litteraturteori fortjener stadig kritikk og revisjon. Norsk litteraturvitenskaps nestor Atle Kittang godtar selvfølgelig også at ikke alle er enige med ham. I den debatten som i de siste ukene er blitt ført i Morgenbladet, har det imidlertid vært mye blanding av kortene. I likhet med Inger Østenstads kritikk av «autonomiestetikken» i Moderne litteraturteori, er Irene Iversens kritikk av Atle Kittang og norsk litteraturforskning temmelig forfeilet.

Irene Iversen ser til vår forbauselse ut til å mene at Kittangs faglige og fagpolitiske virksomhet ikke burde gått ut på å yte gode litterære tekster den seriøse oppmerksomhet slike tekster krever; at han dessuten aktivt har motarbeidet andre måter å arbeide med litteratur på enn den han selv har praktisert; ja, at han sågar har hindret andre i å beskjeftige seg med for eksempel kvinnelitteratur. Men det synet at Kittang «aldri [har] villet akseptere feministisk litteraturforskning», har overhodet ikke rot i virkeligheten. Irene Iversen trekker fram Norsk kvinnelitteraturhistorie, som hun selv var medredaktør av, som et underlig belegg for sin påstand: Hun glemmer å si at Kittang ga verket en positiv anmeldelse i Edda (nr.4/91). Vi tror vi også trygt kan si at Iversen, som er professor med særlige forpliktelser i kvinnelitteraturforskning, aldri har behøvd å spørre Atle Kittang om lov til å utføre sin virksomhet i fred. For øvrig: Landets kanskje fremste kjønnsforsker innen litteraturvitenskap, Ellen Mortensen, arbeider ved Seksjon for litteraturvitenskap i Bergen.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Nevnte paragraf gir nemlig kun visse minoritetsgrupper, som Alis, et vern mot «dehumanisering» og andre «hatefulle ytringer».