Annonse
04:00 - 31. oktober 2003

En selvstendig og tvisynt tenker

”- Filosofen Hjalmar Hegges virke kan sees på som en livslang protest mot filosofiens oppsplitting, skriver Arne Johan Vetlesen om sin nå avdøde kollega. “

Annonse

«En tenker er gått bort,» skrev Egil A. Wyller i sin nekrolog for Hjalmar Hegge, som døde i sommer. Hegge var i sannhet en selvstendig tenker, en som orienterte seg mellom frontene. Som lektor i filosofi ved Universitetet i Oslo var han også en stor generalist. Hans doktoravhandling Frihet, individualitet og samfunn, nå nyutgitt av Antropos Forlag (sammen med studien Erkjennelse og virkelighet), bærer preg av hans store bredde: avhandlingen er en «moralfilosofisk, erkjennelsesteoretisk og sosialfilosofisk studie i menneskelig eksistens».

Som ung filosofistudent på begynnelsen av 1980-tallet ble jeg imponert av Hegges evne til å kombinere filosofihistoriske kunnskaper med systematisk dybdeboring. Spesialiseringen innen den akademiske filosofien var kommet langt også den gang, men Hegges virke som foreleser, forfatter og veileder kan ses som en livslang protest mot filosofiens oppsplitting i snevre spesialistdiskurser. Hegges brede orientering til tross, veien han fulgte var smal, idet den førte ham dels bortenfor, dels på kant med, samtidens motesvingninger. Tvisynet som så ofte forbindes med Skjervheim, kan med like stor rett forbindes med Hegge: etter bruddet med et Libertas-inspirert utgangspunkt, søkte Hegge inspirasjon hos Augustin og Hegel, hos Thomas Aquinas og Jürgen Habermas, skjønt uten å helt la seg overbevise av noen av dem.

Når Hegges to viktigste arbeider utgis på ny, vil mange kanskje oppleve dem som gammeldagse. Til det vil jeg si at det utidsmessige og anti-opportunistiske ved Hegges tilnærming gjør hans bidrag enda viktigere i dag enn da de først utkom.Store spørsmål. Hva er Hegges temaer? Intet annet enn de store filosofiske spørsmålene: frihet og rasjonalitet, vurdert i forhold til hverandre og i et historisk og samfunnsmessig perspektiv. Hegges originalitet viser seg etter mitt syn i hans insistering på å knytte frihet og rasjonalitet til individualitet, og denne i sin tur til tenkningens vesen. Forbindelsene som Hegge her utvikler, har knapt talspersoner innen våre dagers akademiske filosofi: Hegges tematikk er blitt sjelden, ikke bare hans distinkte tilnærming til den.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse