Annonse
04:00 - 29. august 2003

Det enkle og eliten

Annonse

Når medieledere skal begrunne sine valg, henviser de gjerne til en heterogen masse, men behandler den som homogen. Publikum. Publikum har krav på å få vite hvordan de selv ser på Norges mest omtalte far/datter-forhold. De har behov for enkelhet; for eksempel et klart ja eller nei fra utflytende politikere. Men er det kanskje heller slik at publikummerne – overflatisk sett – ‘vil ha’ det de allerede har? Og at mediene bærer på et forenklet indre bilde av publikum?

På den 16. nordiske medieforskerkonferansen i Kristiansand nylig brakte retorikkforsker Christian Kock et interessant eksempel. En gruppe (76) danske publikummere og en gruppe politiske redaktører fra dagspressen fikk se ti ulike avistitler, og skulle rangere disse etter interesse. Ikke uventet rangerte de to gruppene ulikt. De ti redaktørene var enige om nummer én: Nyheten om at kulturministeren ville gå av fordi hun ventet barn. Publikumsgruppen prioriterte en artikkel om aktiv dødshjelp først. En artikkel om det flerkulturelle samfunn havnet på åttendeplass hos redaktørene, mot tredjeplass blant publikum.

Eksperimentet har sine klare begrensninger. Det en gruppe sier de vil lese, er ikke det samme som faktisk handling. Kanskje ville mange av de dødshjelp-interesserte leserne i praksis kastet seg over nyheten om kulturredaktøren, ikke minst hvis den befant seg på førstesiden, illustrert med et vakkert bilde av minister med buet mage. Og selv om en del aviskjøpere har utviklet blinde flekker i forhold til forsiden (og blar videre for å lete etter verden eller interessante kommentarer), vil de bli tatt til inntekt for ‘forsiden som solgte’.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Helseministeren har selv sviktet sin informasjonsplikt overfor regjering, storting og befolkningen og han har heller ikke fulgt loven.
Enige er vi også om at skal du bli god til å skrive, må du ikke bare skrive selv, men du må også lese mye.