Annonse
04:00 - 11. juli 2003

Kunsten å være kvinne

“Bare få uker etter utgivelse har tidsskriftet Agora allerede satt salgsrekord med sitt temanummer om den franske filosofen Julia Kristeva. “

Annonse

Takket være Julia Kristeva (f. 1941 i Bulgaria) så intertekstualiteten dagens lys i kjølvannet av den franske strukturalismen på 1960- og 70-tallet, og dermed var en radikal omorganisering av den rådende tekstforståelse og -fortolkning i gang i Frankrike. «All tekst er en dialog», hevdet Kristeva, og slik brakte hun relasjonen mellom jeg’et og den Andre inn i språkvitenskapen, filosofien og litteraturvitenskapen.

Innledningsvis i årets første nummer av tidsskriftet Agora skriver redaktør Ingeborg W. Owesen at tanken bak presentasjonen av Julia Kristevas teoretiske univers har vært at Kristeva «fremstår som mest filosofisk via en feministisk tilnærming». Ganske nøyaktig halvparten av Agora er denne gangen viet Kristevas teorier:

Temanummeret inneholder en klar og kortfattet introduksjon av redaktøren selv, et snart 30 år gammelt intervju med Kristeva, opprinnelig publisert i det franske tidsskriftet Tel Quel i 1974, Roland Barthes’ velkjente essayistiske hyllest (til) «Den fremmede kvinnen» fra 1970, den anerkjente amerikanske filosofiprofessoren Kelly Olivers artikkel «Kristevas revolusjoner» fra 1997, den svenske Kristeva-eksperten Carin Franzéns essay «Eia mater, fons amoris – Julia Kristeva och modernitetens etik», og til slutt svenske Cecilia Sjöholms essay «Terrorisme, teorisme, kjærlighet – Kristevas intime revolt». Det er bare smakebiter som presenteres i Agora, «antydninger» om man vil, av den kanskje mest betydningsfulle kvinnelige intellektuelle i vår tid – og på 80 sider kan det heller ikke bli mer. Bibliografien som avslutter presentasjonen beretter også om mye mer enn et betydelig forfatterskap gjennom 34 år; den vitner om unik intellektuell kapasitet, mangesidighet og ikke minst om en kvinne som aldri har hvilt på sine laurbær. Gjennom forfatterskapet har det sjelden gått mer enn to år mellom hver ny bokutgivelse fra Kristeva. I tillegg har man utallige artikler og essays i verdensomspennende publikasjoner, foredrag om språk og psykoanalytisk teori og forelesninger i lingvistikk og tekstteori gjennom like mange år. Fra slutten av 1970-tallet viser Kristevas tekster en sterkere fokusering på subjektivitet, en dreining som gikk parallelt med hennes utdannelse i psykologi og etter hvert stillingen som praktiserende psykoanalytiker i Paris.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse