Annonse
04:00 - 27. juni 2003

Medievold: Bra for barn?

“Det er lett å bli forskrekket over barns appetitt på voldelig underholdning, men ifølge Gerard Jones er det sjelden grunn til virkelig bekymring: Fantasivold kan tvert imot være bra for de unge. “

Annonse

I 1910 utførte Lærerlaget i Stavanger det som ifølge medieprofessor Jostein Gripsrud er den første norske forskning på mediepåvirkning. I desember dette året sendte nemlig Lærerlaget i Stavanger ut et spørreskjema til alle lærere i folkeskolen, og ba dem registrere hvor ofte elevene deres gikk på kino, og rapportere tilbake hva dette førte med seg av elendighet. De pliktoppfyllende folkeskolelæreren kunne berette om omfattende skadevirkinger: Spesielt ødeleggende var kinofilmer på barnas moral, men filmer hadde ifølge rapportene også inspirert elever til å begå en lang rekke forbrytelser, fra småtyverier til alvorlige voldshandlinger – noe Lærerlaget kunne underbygge med det faktum at alle guttene som hadde havnet på byens forbedringsanstalt, også hadde vært ivrige kinogjengere. Say no more!

Det er i historiens bakspeil lett å le av stavanger-lærernes naivitet og grove kausialitetsforklaringer. Det er det imidlertid ingen grunn til. I løpet av det knappe hundreåret som er gått siden Lærerlaget i Stavanger sendte ut sine spørreskjemaer, har det egentlig ikke skjedd så store endringer i måten mange myndighetspersoner ser på forholdet mellom barn/ungdom og moderne populærkultur. Barn og ungdoms mediebruk er fortsatt en konstant kilde til bekymring og debatt, og naive og forenklede årsaksforklaringer mellom medievold og samfunnsvold fremmes i dag regelmessig av mennesker i samfunnets absolutte toppsjikt. Mange vil f.eks. huske at både Kong Harald og statsminister Kjell Magne Bondevik i sine siste nyttårstaler utpekte medievold som en viktig årsak til at voldskriminaliteten øker blant norske ungdommer.Frykt og bekymring for hvordan det skal gå med ungene våre er selvfølgelig en naturlig og uunngåelig del av det å være foreldre. Vi ønsker alle at barn og unge skal vokse opp til å bli sosiale, trygge, empatiske mennesker med tro på egne evner, lyst på livet og mot til å leve det. Bekymring for uheldig mediepåvirking må sees i lys av dette, og som et i de fleste sammenhenger genuint uttrykk for voksnes omsorg og beskyttelsestrang ovenfor barn og unge.

Samtidig er det mye som tyder på at det å innta en negativ innstilling til moderne medie- og populærkultur er blitt en sentral bestanddel i det å fremstå (i andre voksnes øyne) som en god forelder, et ansvarlig samfunnsmenneske eller en seriøs lærer. Dette har fått den uheldige konsekvens at enkelte «ansvarlige voksne» har utviklet et så fastlåst og ensidig negativt forhold til medier og populærkultur, at de – alle gode hensikter til tross – ofte bidrar til å torpedere enhver konstruktiv debatt om barn, unge og mediebruk (stikkord: Barneombud Trond Waage).

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse