04:00 - 23. mai 2003

Essayet som forandret kunsthistorien

Linda Nochlins essay om kvinner i kunsten gjorde en viss type sexistiske utsagn illegitime for all fremtid. Likevel fremstår det i dag, over 30 år senere, som en noe korttenkt tekst. 

Kvinner, kunst og makt: Kunsthistoriker Linda Nochlin har blant annet skrevet om impresjonisten Berthe Morisot. Illustrasjon: Berthe Morisot: Ammen (1880)

Den amerikanske kunsthistorikeren Linda Nochlin var en feministisk pioner, for alt i 1971 ga hun ut en artikkel med tittelen «Hvorfor har det ikke vært noen store kvinnelige kunstnere?». Denne berømte artikkelen har gitt tittel til denne lille boken, som også inneholder to artikler fra 1988, nemlig «Berthe Morisot’s Ammen: Konstruksjonen av arbeid og fritid i impresjonistisk maleri,» og «Kvinner, kunst og makt.» Boken er dermed et utvalg artikler fra essaysamlingen Women, Art and Power som kom ut i 1988.

Dette er ikke Nochlins ferskeste arbeider; i 1999 ga hun ut en ny artikkelsamling med tittelen Representing women. Men artiklene som nå foreligger på norsk, er likevel representative for Nochlins forfatterskap, for her finner vi i hendig lommeformat den feministiske pioneren, kunsthistorikeren som er opptatt av fremstillinger av kvinner, ikke minst av moderskap og annet kvinnearbeid, og den feministiske akademikeren, påvirket av 1980-tallets feministiske psykoanalytiske teorier.

Hvorfor skal vi lese disse artiklene i 2003? Baksideteksten legger vekt på den vitenskapshistoriske betydningen av Nochlins første essay; Nochlin kommer altså ut på norsk nå fordi hun så å si oppfant feministisk kunsthistorie. Men selvsagt bør samlingen også leses fordi det fremdeles er behov for feministiske perspektiver på kunst. Spørsmålet blir dermed hvordan Nochlins artikler, og spesielt tittelessayet, ser ut i et historisk perspektiv, og hva slags feministisk analyse hun har å tilby oss i dag.

Annonse