Annonse
04:00 - 04. april 2003

Global paranoia

“Den tyske sosiologen Ulrich Beck en av de globaliseringsforfatterne som har fått størst oppmerksomhet. Abstrakt forlag gir nå ut tre av hans bøker, og de begynner med å lansere bind 3. Tiden er moden for voksne refleksjoner om krig og terror. “

Annonse

For noen år siden virket det som om begrepet globalisering var i ferd med å gå av moten. Dette hang sammen med flere forhold.

For det første var det en del forskere som hevdet at det var irrelevant å snakke om 1990-tallet som globaliseringens tiår, ettersom det også i tidligere perioder, for eksempel på slutten av 1800-tallet, hadde vært betydelig internasjonal handel. Dette synet må sies å være tilbakevist, blant andre av kvantitativt orienterte forskere som David Held og Manuel Castells: Mengden av transnasjonale forbindelser av nesten alle slag har økt spektakulært de siste 30 år, og det gjelder alt fra antall interkontinentale telefonlinjer til antall internasjonale organisasjoner.

For det andre mente noen at globaliseringen kunne føres hundrevis – ja, tusenvis – av år tilbake, og at det nye ordet bare var et fancy og upresist navn på fenomener som diffusjon (kulturspredning) og imperialisme. Dette er en delvis rammende kritikk, men den overser både implikasjonene av den økte hastigheten i de nåværende globaliseringsprosessene, der mye foregår i sanntid, og det historisk unike ved den nåværende refleksive globaliseringen, altså det faktum at mennesker over hele verden forholder seg aktivt til at de lever i et verdenssamfunn.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse