Annonse
04:00 - 28. februar 2003

Blir 1928 eller 1929 det farlige aar i U.S?

“De neste 6 uker vil vise det - baade arbeidsledigheten og produktionen stiger. «Vi har set krisen nærme sig i aarevis» - mistrøstige uttalelser av eksperter. “

Annonse

Washington, 28. februar. – Arbeidsløsheten synes nu at drive i retning av en krise, en kamp mellem kapital og arbeide. Det mener ialfald Ethelbert Stewart, De forenede Staters kommissær for arbeidsstatistikken. Han tror, at de næste 6 uker vil avgjøre, om krisen skal komme i 1928 eller i 1929: «Vi har set krisen nærme sig i aarevis. Den er ikke skapt av en nedgang i nationens produktion eller velstand, men av de mer fuldkomne maskiner og de forbedrede fabrikationsmetoder.

Derav er 26,000 indtegnet i Oslo. 7500 i Stavanger og 5500 i Bergen. Med den reducerte kvota tar det 10 à 12 aar mot nu 3 à 4 før tilladelsen faaes.

Det amerikanske generalkonsulat har endnu ikke mottat nogen officiel meddelelse om præsidentens forslag om reduktion av bl.a den norske immigrationskvota og vil vel heller ikke høre noget før den nye immigrationslov er behandlet av senatet. Efter det telegram fra Washington som vi offentliggjorde i gaar, skulde den norske kvota bli 2453 pr. aar. Dette synes at bety at det oprindelige forslag til «the national origin law» er blit noget ændret: for skulde det forslag som i januar 1927 forelaa fra den komite som utarbeidet dette forslag ha været uforandret, vilde den norske kvota ha blit bare 1500.Den nationale legion skulde holdt et offentlig møte i Logesalen igaaraftes. Fungerende ordfører, advokat Getz, har imidlertid fundet at maatte negte møtets avholdelse der, da et saadant møte efter al sandsynlighet vilde medføre spetakler. Vi modttok i gaar følgende:

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Nok en gang blir klassisistene karakterisert som konservative og reaksjonære
Journalisten kunne tatt buss fra Oslo til Göteborg klokken 9.
FFAC kan ha et oppriktig ønske om å hedre søstrenes kunstsamlermor.