04:00 - 20. desember 2002

TV-skjermens herskere

“De to toneangivende TV-seriene Presidenten og Sopranos tegner hvert sitt bilde av et Amerika i forvandling. Den ene blir stadig mer patriotisk, den andre stadig mørkere og problematiserende. “

Mafia: Bobby 'Baccala' Baccalieri (Angelo Massagli t.v.), Tony Soprano (James Gandolfini)og Corrado 'Uncle Junior' Soprano (Dominic Chianese t.h.).
Annonse