04:00 - 08. november 2002

Mor er aldri bare mor

I Anne Oterholms femte roman utforskes begjærets virkemåte, i en konstellasjon ingen av de involverte kan ha ønsket seg, men like fullt tvinges til å forholde seg til. 

Ødipus, Fedra, Hamlet: Den seksuelt aktive moren er blitt tildelt mange sosialt truende roller i den vestlige litteraturen. Mens dette toposet i mer statiske samfunn enn vårt gjerne opptrådte som skrekkeksempel, blodskam som måtte straffes for at orden skulle gjenopprettes, er det i dag kommet til et frigjøringsperspektiv, forholdet er et annet. Anne Oterholms femte roman, Etter kaffen, skriver seg, intelligent og sammensatt, inn i dette problemkomplekset. Og der mye norsk samtidslitteratur inntar barnets perspektiv for mer motstandsløst å kunne levere sine merkelig forurettede «oppgjør» med sekstiåtternes selvrealisering, er konstellasjonene, situasjonene og dilemmaene hos Oterholm mer interessante. Om enn spissformulerte: Romanens hovedperson forelsker seg i datterens kjæreste.

Hanne nærmer seg førti, hun er alenemor med to barn som ikke er langt fra å være voksne. Fredag kveld er både sønnen og datteren andre steder, så hvem kan det da være som ringer på? Det viser seg å være datterens nye (og, tenker Hanne, vel mye eldre) kjæreste, på uanmeldt besøk fra Bergen. Han må innkvarteres i huset og vartes opp mens Julie tar seg av den utrøstelige venninnen med kjærlighetsproblemer. Det er en uvant situasjon, og Henrik er ikke en som farer stille i dørene, sitter rolig i kroken eller nøyer seg med høflig konversasjon. Rollespillet er i gang – helgen blir overhodet ikke den avslappende oppladningen til neste arbeidsuke som Hanne hadde tenkt seg.

Annonse