Annonse
04:00 - 22. februar 2002

Kulturdualismens dilemma

Annonse

John Persen har mange gode poeng i sin kronikk om kunstens vilkår i Morgenbladet 4. januar, selv om en intens omfavnelse fra Fremskrittspartiet kanskje ikke var den reaksjonen han hadde ønsket seg (i Mb 11.01.02). Persens etterlysning av et mer bevisst skille mellom kunst og det mer generelle kulturbegrepet er interessant, men fanger ikke opp kunstens (og spesielt kunstmusikkens) sentrale legitimeringsproblemer i dag. Han ser bort fra at hele det forrige århundrets kunsttenkning og praksis faktisk var en ekstrem vektlegging av kunstens (avantgardens) motsetningsforhold til den store kulturen og at dette har skapt en generell fremmedgjøring og mistenksomhet overfor kunstene og deres berettigelse i samfunnet. Forståelsen av kulturbegrepet var opprinelig normativ og forbundet med fremskritt og sivilisasjon. Vårt kulturbegrep befinner seg i spenningen mellom denne opprinnelige betydning og en rent deskriptiv typologisering av samfunnsmessige, sosiale eller organiske strukturer. Vi kan alle skrive under på den romantiske oppfatningen at kunsten står i opposisjon til kulturen, men med det samme vi har formulert denne tanken ser vi at dette kritiske arbeidet nettopp er det som bygger kulturen. Det er kultur i egentlig forstand såfremt det angår fellesskapet. Det kritiske punktet er ikke kunstens motsetning til kulturen, men snarere hvordan den kritiske bevisstheten kan komme kulturen til gode.

Det Internasjonale Selskap for Samtidsmusikk, ISCM, formulerer følgende i forbindelse med invitasjonen til verdensmusikkdagene i Hong Kong 2002: «Utviklingen av samtidsmusikken i det forrige århundret har vært en enveisbevegelse bort fra det store publikum. Det store gapet mellom den elitære sirkel av komponister/utøvere/musikkvitere og samfunnet er blitt et problem for mange.»

«Mind the gap» var mottoet for det 20. århundrets siste Ultimafestivalen. Slående nok ble slagordet en påminnelse om den dype avgrunn som fremdeles eksisterer mellom (den store) kulturen og den profesjonsorienterte samtidskunsten.

Allerede abonnent?
Fra
189 kroner
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning.
Du får alt stoffet som er i papiravisen,
eksklusive nettsaker, eAvis
og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse