Annonse
04:00 - 12. april 2002

Ideenes konsekvenser

I forrige uke kom Markus Lindholm i skade for å avvise et pragmatisk begrep om fri vilje. Dette er merkelig, tatt i betraktning at han gjennom flere innlegg ikke har gjort annet enn å argumentere pragmatisk.

Annonse

Lindholm kjemper innbitt mot biologisk determinisme fordi han er redd slike ideer vil få negative konsekvenser for individ og samfunn hvis vi begynner å tro på dem. Som utforenelig motsats til determinismen holder han frem den frie vilje. Han definerer ikke begrepet, og forteller oss ikke som biolog hva denne viljen er, hvor den sitter i oss, eller hvor den kommer fra (MB, 22.2, 8.3, 5.4). Han skriver og skriver, og virker slett ikke trygg på at denne viljen sitter fast i Morgenbladets lesere. Det må derfor være feil når Lindholm hevder at det ikke handler om en konstruksjon (MB, 5.4). Hans ærend er jo nettopp å selge oss en idé.

Pragmatisten og vitenskapsmannen William James solgte samme vare. Han hadde selv grepet sin frihet: Min første frie handling skal være å tro på fri vilje. Det undrer meg at Lindholm tar sånn avstand fra dette: «Forbausende få ser imidlertid ut til å bry seg om at man med denne setningen prøver å trekke seg etter håret opp av en deterministisk myr. Men skal man opp av en myr trenger man et fast punkt utenfor systemet. Og hvor og hva er det?» (MB, 5.4) Forbausende få vil si at Lindholm vet hvem han snakker om. Ifølge Lindholm bare prøver James å etablere sin frie vilje, han kan ikke lykkes. Til det trenger man et fast punkt utenfor systemet, og det hadde sikkert ikke James. Igjen er Lindholm litt for kjapp på labben. James utviklet nemlig en filosofi som i dag brukes av de aller fleste, om enn ubevisst.

Det pragmatiske (metametafysiske) prinsipp er at verdien av begreper og teorier bestemmes av de praktiske konsekvenser ved å bruke dem. Bl.a. mente James at hvis metafysiske teorier underkastes samme test som vitenskapelige teorier, så vil det vise seg at det ikke finnes noen praktiske forskjeller mellom å akseptere eller forkaste den ene eller den andre av to motstridende metafysiske teorier. Synd, selvsagt, for alle som selger elfenbenssvada. James hevdet videre at de ideer er «sanne» som i det lengste løp er mest fruktbare som utganspunkt for ønskede handlinger. Ideen om fri vilje er derfor sann fordi den har ønskede, og er med på å motvirke uønskede konsekvenser.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse