Annonse
04:00 - 03. mai 2002

Hvor kommer friheten fra?

Annonse

Den pågående biologismedebatten handler i sin kjerne om frihetens troverdighet. Frihet kan imidlertid bety så mangt. Enkelte undres på om man virkelig er «fri» i sine valg: Skal jeg reise hit eller dit? Hvorfor valgte du sånn og ikke slik? Men intet menneskeverd står og faller med dette. Hvilken frihet er det verdt å sette livet inn for? Uten tvil den frihetsfølelse som ledsager våre handlinger – og som gjør det betimelig å ta ansvar for det vi gjorde. For vår selvrespekt grunnlegges på tilliten til den frie vilje og ansvarsfølelsen denne avfødte.

Frihet som kilde til ansvar er uløselig knyttet til viljen. Mye av vår daglige dont er rimeligvis preget av pur nødvendighet eller biologi. Men vår vilje er likevel et av de få avsnitt av psyken der man kan erfare at det nytter å anstrenge seg. Og anstrengelsen er den umiddelbare erfaring av selv å være den styrende. Hva enten det er snakk om å utvikle nye ferdigheter eller legge av seg et handlingsmønster man anser som klanderverdig, krever det besluttsomhet, utholdenhet og indre nærvær. Slike handlinger gir oss en udiskutabel frihetsfølelse: Jeg ga ikke etter, jeg gjennomførte det jeg egentlig hadde bestemt meg for. En stakket stund steg jeg ut av min årsaksstyrte atferd og utførte en motivert, begrunnet handling.

Det er dette frihetsbegrepet som er lagt til grunn i Lars Svendsens Mennesket, moralen og genene. Bjørn Vassnes har gjennom to innlegg (Mb. 22.3 og 19.4) drøftet et frihetsbegrep som kun dreier seg om valgfrihet, og som dermed bare marginalt handler om etikk – på tross av at han godt vet at et langt mer komplekst og alvorlig begrepsinnhold ligger til grunn for debatten. Å redusere frihetsbegrepet til et simpelt valgproblem er imidlertid et nødvendig grep dersom det biologistiske univers ikke skal falle fra hverandre.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse