Annonse
04:00 - 18. januar 2002

Forsiktig om Eyde

“Det er klare grenser og liten gründerånd i Ole Kristian Grimnes’ nye bok om Sam Eyde. “

Annonse

Ole Kristian Grimnes’ biografi over Sam Eyde er blitt det som på engelsk gjerne kalles «a game of two halves». På den ene siden sier den en hel masse om Sam Eyde, på den annen side er man hele tiden fristet til å etterlyse alt det boken ikke sier. Derved blir boken stående igjen som en torso, en del av et verk, om enn uhyre detaljert.

Utgangspunktet er spennende. Sam Eydes liv er interessant, og det strekker seg over flere epoker i norsk historie. Eyde ble født i 1866, midtveis i unionstiden, og døde etter tyskernes invasjon i 1940. Han ble født inn i seilskutetiden og i seilskutemiljø, men bidro til å innføre maskinalderen. Eyde skapte seg et navn ved utbygging av infrastruktur i byer, men så tidlig muligheter til et vesentlig større spill. Nøkkelen var hans kontakt med professor Kristian Birkeland og parets utvikling av lysbuemetoden for fremstilling av salpeter til gjødning.

Etter dette gjennombruddet ble Eyde raskt hovedmannen bak ideen om å utnytte Norges billige kraft, i form av fossefall, til industri, og han bidro til oppbyggingen av denne industrien som ingen andre. Han levde etter hvert som internasjonal stormann, bodde på diverse steder i Europa, hadde en rekke villaer og hadde omgang med kongehuset (den gang det var beheftet med en viss status). Men Eyde døde som en bitter mann, overbevist om at han var urettferdig behandlet og med et sterkt behov for å stille seg selv i det maksimalt heldige lys.

ALLEREDE ABONNENT?
Fra 189 kr på første termin
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«En antroposentrisk etikk sier at vi har moralske plikter bare overfor mennesker.»