Annonse
04:00 - 24. mai 2002

Biologismedebatten: en foreløpig oppsummering

Annonse

Med utgangspunkt i min bok Mennesket, moralen og genene. En kritikk av biologismen (Universitetsforlaget, 2001) og Hanno Sandviks anmeldelse av boken har det pågått en debatt i Morgenbladet i nærmere fire måneder. Tidlig i debatten avviste Bjørn Vassnes grunnlaget for en biologismediskusjon, idet han påsto at biologismen er en konstruksjon som bare finnes i biologismekritikernes hoder. Resten av innleggene hans har med største tydelighet vist det motsatte. Vassnes har fremsatt en mengde stadig mer kuriøse påstander om filosofi og biologi, og ikke minst om hva jeg skulle ha ment om begge deler. Etter tidligere å ha forsøkt å forklare Vassnes hva jeg mener og hvorfor hans kritikk ikke en gang treffer en stråmann, melder jeg pass, fordi spalteplassen – og livet – er for kort til å rydde opp i hans utallige misforståelser, fordreininger og kortslutninger.

Alle involverte i debatten synes å være enige om at biologien allment og genetikken mer spesifikt ikke kan danne grunnlag for en normativ etikk. Det er utmerket, fordi det potensielt farligste aspektet ved biologistisk ideologi da er ryddet av veien. En følge av dette er at vi f.eks. må forkaste det mest ambisiøse aspektet ved E.O. Wilsons sosiobiologiske prosjekt, nemlig å utvikle en «genetisk korrekt og følgelig fullstendig rettferdig etisk kodeks».

I og med at biologismens normative aspekt er avvist, bør vi rette blikket mot det deskriptive. Jeg er i det vesentlige enig med Hanno Sandviks «12 teser om biologi/sme». Han ser – i motsetning til Vassnes – at biologismen er uholdbar, men han har et snevrere begrep om biologisme enn meg fordi han synes å reservere det for normative påstander som er fremsatt på et biologisk grunnlag. Jeg mener at man kan være fullstendig deskriptiv, og allikevel ha en biologistisk posisjon hvis ens beskrivelser betraktes som «eksklusive». La meg forklare dette i tilknytning til skillet mellom «ultimate» og «proksimate» årsaker.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse