Annonse
04:00 - 05. april 2002

Biologisme og determinisme

Annonse

iologismedebatten i Morgenbladet de siste to månedene er gledelig. Det er endelig blitt en debatt om emnet i Norge, i stedet for en jevn strøm av uimotsagt biologisme, representert ved Bjørn Vassnes og andre. Ikke minst har Markus Lindholm bidratt med viktige kritiske innspill mot biologisme.

Vassnes (Morgenbladet 22.03) har nå kastet seg inn i debatten. Vassnes’ innlegg faller i to deler: 1) E.O. Wilson, Richard Dawkins og evolusjonspsykologene er, i motsetning til hva jeg har hevdet, ikke genetiske determinister. 2) Moderne vitenskap har utviklet et langt mer sofistikert begrep om vilje enn den tradisjonelle filosofien, og kan fastslå at mennesket ikke er så fritt som noen ønsker å tro.

Hva den siste påstanden angår, er Vassnes’ største misforståelse at den frie vilje skulle være et vitenskapelig problem, og ikke et metafysisk. Når jeg i Mennesket, moralen og genene (Universitetsforlaget, Oslo 2001) kritiserer biologisme, er det nettopp fordi man der forlater empirisk vitenskap og bedriver metafysisk spekulasjon. Biologisme er et metafysisk livssyn som gjør bruk av vitenskapen biologi til å forklare alle aspekter ved menneskets liv, tanker og handlinger. I særklasse Wilson, men også Dawkins, Pinker og utallige andre – deriblant Vassnes – faller nokså uproblematisk inn under denne definisjonen.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse