Annonse
04:00 - 22. mars 2002

Biologien og den frie vilje

Annonse

Hver gang vitenskapen rokker ved menneskets «guddommelighet», ved troen på at vi er hevet over fysikkens eller biologiens lover, møtes den med moralsk forargelse. Dette skjedde ikke bare på Galileis og Darwins tid: Biologen Edward O. Wilson møtte både demonstrasjonstog og fysiske angrep på 1970-tallet da han påstod at også menneskets adferd kan ha et biologisk grunnlag. Menneskets siste rest av «guddommelighet», den frie vilje, ble angrepet! At nesten ingen hadde lest hva han faktisk hadde skrevet spilte liten rolle. I kampen mot «biologismen» (som aldri har eksistert andre steder enn i motstandernes hoder) er tydeligvis ikke saklig argumentasjon nødvendig.

Vi er ikke kommet lenger i Norge anno 2002. En filosof, Lars Svendsen, skriver en moralsk pamflett mot «biologismen», som viser seg å være en konstruksjon i Svendsens hode, fordi ingen av hans angrepsmål (Wilson, Dawkins og evolusjonpsykologene) er hva Svendsen påstår de er: genetiske determinister. Boken er dessuten full av misforståelser om moderne biologi og evolusjonær psykologi. Noen av disse feilene blir påpekt (av Hanno Sandvik, Morgenbladet 8/2), og dette utløser en moralsk forargelse hos Markus Lindholm, som presenterer seg som biolog, men som tydeligvis ikke har fulgt med i faget de siste årene. Alle hans henvisninger er fra 80-tallet, noe som kanskje forklarer at Lindholm ikke kommer «på et eneste eksempel hvor biologer eller sosiobiologer har erkjent betydningen av bevissthet eller den frie vilje for forståelsen av menneskelig adferd.»

Jeg kunne ha ramset opp et tjuetalls bøker, flere nye journaler, og flere store konferanser siden 1990 der nettopp bevisstheten og dens betydning har stått i fokus – også for biologer. Også den «frie vilje» – som har bevissthet som sin forutsetning – har vært et hett tema det siste tiåret, blant adferdsbiologer, nevrologer og biologisk orienterte psykologer. Og ofte i dialog med filosofer, antropologer og økonomer (dessverre ikke i Norge). Det denne forskningen – og den tverrfaglige debatten – rundt bevissthet og fri vilje har frembrakt, er et langt mer sofistikert og nyttig begrep om viljen enn hva tradisjonell filosofi og religion har operert med:

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse