Annonse
04:00 - 15. mars 2002

Biologi før syndefallet? (sic!)

Annonse

Når debatten dreier seg om vår biologi og frie vilje så kan det skilles mellom frihetsfølelsens opprinnelse og begrunnelse. Mellom er og bør. I et tidligere innlegg skrev jeg at frihetsfølelsen må ha kommet til gjennom vår evolusjonære fortid (MB, 1.3). Ikke særlig kontroversielt eller farlig, og et greit utgangspunkt for min utfordring til den alternative biolog Markus Lindholm (MB, 22.1) om å fortelle hvor frihetsfølelsen ellers skulle komme fra. I sitt svar, «Biologi før syndefallet?» (MB, 8.2), avviser Lindholm å forstå mitt spørsmål. La meg prøve igjen. Jeg tror frihetsfølelsens opprinnelse ligger i vår evolusjonære historie, hva tror Lindholm er dens opprinnelse? Jeg regner med at man denne gang unngår å vri seg unna spørsmålet.

Nå behøver vi heldigvis ikke å forkaste evolusjonsbiologien (noe mange finner svært vanskelig) for å unngå brun ideologi. I mitt første innlegg hevder jeg troen på en evolusjonær opprinnelse, samtidig som jeg avviser de tvilsomme menneskesyn bak all rasehygiene. Til tross for dette greier Lindholm å rekonstruere mitt ståsted til at «moderne evolusjonsbiologi åpenbart forveksles med ideologisert darwinisme». I mangel på fanden maler vår moderne dommedagsbiolog stråmannen på veggen. Innlegg mot Lindholm burde for sikkerhets skyld tituleres: Jeg er ikke sosiobiolog.

Det er ulogisk å slutte fra bør til er slik Lindholm gjør. Selv om sosiobiologi bør forkastes så følger det ikke at menneskehetens evolusjonshistorie er feilaktig.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse