Annonse
04:00 - 20. desember 2002

Friheten i det uferdige

“Etter nesten 20 år med poststrukturalistisk teori er akademia forbausende lite mottakelig for den flerstemte litteraturen, mener forfatterne Anne Oterholm og Ole Robert Sunde. “

Annonse

Fredagsettermiddag på Blindern. Tomt i korridorene på Sophus Bugges hus. Stoler, bord, kaffeautomater som sovende dyr i halvmørket. Men utenfor den tunge døren til auditorium 3: Tilløp til trengsel, kødannelse, behersket mumling. Et knippe av landets ledende litteraturformidlere – professorer, dosenter, kritikere, tidsskriftredaktører – har satt seg fore å overvære dagens utgave av Estetisk seminar, HF-fakultetets forum for tverrestetisk debatt. For første gang har arrangørene invitert to forfattere som hovedinnledere: Anne Oterholm og Ole Robert Sunde er utfordret til å gjøre rede for sine estetiske strategier.

Først på podiet: Anne Oterholm (siste bok: Etter kaffen, roman, 2002). Oterholm snakker om irritasjon – sin ekstreme irritasjon overfor autoriteter, overfor det ferdigtygde, entydige, fikserte. Selv vil hun skrive i tråd med den russiske litteraturteoretikeren Mikhail Bakthins teorier om romanens polyfoni – flerstemthet. Romanen er et sted for den bevisste og systematiske utnyttelsen av språkets dialogiske strukturer, siterer Oterholm. Hennes mål er det uferdige: Gjennom romanene sine søker hun å skape situasjoner som tvinger leseren til selv å innta posisjonen som den dømmende, moralske instans.

Deretter: Ole Robert Sunde (siste bok: Der hvor vi er lykkelige, essays, 2000). For bare noen uker siden ble han, i herværende avis, hyllet av Anne Oterholm for nettopp «plassen han gir den som leser», for sitt «åpne» og «dialogiske» uttrykk; nå spør vi oss om han skal slutte seg til Oterholms programerklæring? Men nei, Sunde velger en annen vri: Han deler ut stensiler med Kafka-kortteksten «Husfarens bekymring», om den stjerneformede trådspolen Odradek («Kafkas penn», ifølge den danske litteraturhistorikeren Lars Brückner), som han siden presenterer en slags nærlesning av. Oterholms innlegg nevner han imidlertid ikke med ett ord.Dagen etter har jeg avtalt et kafétreff med de to foredragsholderne. Planen er å forfølge noen av problemstillingene fra gårsdagens seminar ett og to skritt videre – men aller først: Hvorfor valgte Sunde å holde sine kort tett til brystet, mens Oterholm så til de grader «utleverte seg selv»?

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Alle vet at forskning bygger på forskning.»
eg har aldri skrevet, som Oktober hevder, at forfatterens svenske kone først fikk lese Om våren etter at romanen var utgitt.
Hvordan forholder Den norske Forfatterforening seg til Schiøtz’ gjentatte bruk av foreningens beklagelse?